لیفتراک دیزلی 1.5 تا 3.5 تن هلی HELI

مشخصات فنی

مشخصات اولیه
سازنده شرکت HELI
مدل CPCD 15 CPCD 20 CPCD 25 CPCD 30 CPCD35
نوع موتور دیزل
ظرفیت حمل بار (با تجهزات استاندارد) کیلوگرم 1500 2000 2500 3000 35000
مرکز بار (C) میلی متر 500
ارتفاع بالابری (H3) میلی متر 3000
میزان بالابری آزاد(H2) میلی متر 155 165 170 160 170
ارتفاع دکل در حالت بسته (H1) میلی متر 1995 2000 2065 2180
ابعاد
ارتفاع دستگاه(H6) میلی متر 2070 2150 2170
طول دستگاه با شاخک (L1) میلی متر 3395 3730 3788 3968 3986
طول دستگاه بدون شاخک (L2) میلی متر 2245 2580 2638 2748 2766
عرض دستگاه (B) میلی متر 1070 1150 1225
شعاع چرخش بیرونی (Wa) میلی متر 1955 2255 2310 2400 2440
زاویه دکل (عقب – جلو) زاویه 6.12
عملکرد
بشترین سرعت حرکت
با بار – بدون بار
کیلومتر بر ساعت 14.5-13.3 17-19 20-19 19-19
سرعت بالابری (بابار – بدون بار) میلی متر بر ثانیه 590-650 560-600 500-550 400-430
سرعت پایین آمدن (بابار – بدون بار) میلی متر بر ثانیه 550-450 500 550 400-350
باطری V/Ah 12.80
وزن دستگاه کیلوگرم 2660 3448 3840 4370 4800
مشخصات موتور
مدل موتور ISUZU C240 ISUZU 4JG2 (High Power)
مدل موتور KW/rpm 34.5/2500 44.9/2450
گشتاور موتور Nm/rpm 142/1800 139.9/1800 184.7/1600-1800
حجم موتور لیتر 2.369 3.05
ظرفیت باک لیتر 60